Dachshunden

Norske Dachshundklubbers forbund sin hjemmeside står det mye fin infomasjon om rasen, om bruksområder, helseutfordringer og ikke minst de regler vi oppdrettere oppfordres til å forholde oss til for å trekke i samme retning, nemlig mot en sunn utvikling av rasen. 

I sidene under har jeg samlet en del linker med informasjon.

Del denne siden