Våre avlshunder

Start gjerne med å se på Norsk Kennel klubbs informasjonsfilm om avl/anbefalingeher. 

Noen få hunder bor hos meg hele livet, mens andre bor hos gode samarbeidspartnere. Jeg opplever dette som en god løsning, dels for å opparbeide/opprettholde en god genetisk avlsbase, dels for at hundene, enten de blir avlshunder eller ei, skal få en optimal livskvalitet som en ønsket og tilstedeværende familiehund. 

Vår avl:

Vi velger i utgangspunktet aldri å gjenta eksakt samme kombinasjon av avlsdyr. Ganske enkelt fordi vi ønsker en bred genetisk variasjon i rasen, noe som igjen gir lavere risiko for bl.a arvelige lidelser/defekter.

Begrunnelse: Ved å gjenta samme foreldrekombinasjon flere ganger vil flere hunder i populasjonen være i nær/samme slektslinje/generasjon. Resultatet er at muligheten for å finne partner som gir lav/helst ingen innavlsprosent minimeres. Dette gir ingen avlsmessig fremgang over tid, noe som strider mot våre intensjoner. 

 Ta gjerne en titt på hundes egne sider for å bli litt kjent med de!

Hver hund har sin egen Youtubekanal der utvikling og progresjon kan følges.

En film fra Nellys kanal

Del denne siden