Velkommen!

Oppdatert: 26.sept 2022: Vi har fått valper! Valpebloggen er oppdatert. 

Vi har et lite hobbyoppdrett med klare mål, nemlig hunder med:

- dokumentert god helse   

- trivelig mentalitet

- en sunn og funksjonell rasetypisk konstruksjon!

Vi i følger naturligvis Norsk kennel klubb´s etiske retningslinjer og  raseklubbens anbefalinger i vår avl, samt Dyrevelferdslovens forskrifter. 

Ta gjerne kontakt for ytterligere opplysninger🙂

Vi har søker samarbeidshjem til en hanvalp født 25. september.

Vi planlegger neste valpekull våren -23 . Samarbeidshjem søkes til begge kjønn. 

*Før du tar kontakt: Les gjerne først om hva vi tilbyr og forventer fra interesserte valpekjøpere. 

Kontaktinfo

Carola M.P. Brusevold

Slangsvoldveien 52

1640 Råde

Tlf: 971 66 636

carola@raadehund.no