Samarbeidsavtale

Jeg har benyttet samarbeidsavtale flere ganger opp gjennom årene og det har fungert utmerket. Jeg benytter Norsk Kennel klubbs (ev Svenska kennelklubbens) kontrakt for optimal juridisk sikkerhet for begge parter. 

Fakta: Det er overraskende kostbart og tidkrevende å "få frem" kommende avlshunder, i alle fall dersom en ønsker å sette krav til sunnhet og temperament. I dag samarbeider jeg med noen "utvalgte" oppdrettere, som deler mitt syn på god, dokumentert helse og temperament. Vi deler kun eierskap på hanhunder, hvilket betyr at av og til blir vi flere parter i forhold til dette kjønn. Dette får imidlertid ingen praktisk betydning for ev deleier.

Hvorfor samarbeidsavtale tenker du nok? Vel. Jeg søker å unngå mer enn et par kull fra hver avlshund (tispe), fordi jeg vil satse på genetisk variasjon og å unngå innavl/nært slektskap i linjene. God genetisk variasjon er nødvendig for fysisk sunne og mentalt trivelige hunder for fremtiden. Derfor er det nødvendig å benytte seg av flere avlshunder enn jeg både ønsker og kan ha hjemme. Jeg ønsker ikke å la min visjon gå ut over hundenes ve og vel. 

Som oppdretter med konkrete avlsmål, tror jeg også at den beste måten å bedømme en hunds mentale kvaliteter på på sikt, er å se hvordan enkeltpersoner/familier "mestrer" dens atferd. De aller fleste dachser lever jo faktisk som familiehunder og bør helst oppleves som trivelige, rimelig lettlærte og ikke minst menneskekjære! 

For å nå min visjon om å oppdrette en sunn og trivelig familiehund, dog med litt jaktegenskaper i behold (det er tross alt en dachs!), - er jeg avhengig av gode samarbeidspartnere som også vil bidra mot rasens positive utvikling ved å satse på en samarbeidsavtale. En slik avtale gir deg flere fordeler i ditt kommende hundehold, på visse tydelige betingelser.

Generelt: Jeg hjelper til så god jeg kan hele hundens liv, og tilbyr rimelige kurs i tillegg til nødvendig hjelp til trening/oppfostring, - men jeg kommer ikke til "å renne ned dørene dine". Ei heller forventer jeg  at du skal gjøre det her. Når det er praktisk mulig for meg, kan jeg også passe hunden i ferier mot dekning av faktiske utgifter til fór etc. 

Jeg søker stødige og pålitelige samarbeidshjem, hvilket i praksis betyr at kjøper overtar omsorgen for hunden (og de daglige utgifter inkl. vaksinasjon) under følgende avtale; 

Samarbeidsavtaler (kun tispe): Hva dette innebærer i praksis:

Hunden kjøpes som vanlig, men med en tydelig klausul i kjøpekontrakt om vår avtale;

Avtalen innebærer at jeg får kjøpe tilbake 1 (primært) eller 2 kull på hunden, ved ca 3 og 5 års alder, når den er ferdig helsetestet, mentaltestet og utstillt,- og dermed godkjent for avl ihht raseklubbens anbefalinger. 

Utgiftene til helsetester, mentaltest og utstilling betales av meg. Gjennomførelsen besørges også av meg, med mindre kjøper ønsker å gjøre det selv. Da dekker jeg utgifter til kjøring etc mot kvittering.

Dersom hunden til slutt blir avlsgodkjent, vil kjøper få 1/3 av kjøpesummen tilbakebetalt etter hvert kull. 

Alle utgifter til parring og valpekull står jeg for, og valpekullet fødes primært hos meg. 

Av praktiske årsaker (forsikringbetingelser og regler ang. valpekull/registrering), er den en fordel om hunden er delregistrert på meg inntil avtalen er oppfylt, men det er ingen betingelse. Hele eierskapet overføres uansett til samarbeider så snart avtalen er oppfylt.

Hvis alt går bra og etter planen, vil altså kjøper ende opp med en hund til ca 1/3 av valpepris, og i tillegg få en hund som er gratis helsetestet og sjekket etter alle anbefalinger. 

*Viktig å vite: Hunden må forsikres med utvidet avlsforsikring (avslforsikringsdelen betales av meg). Dette blir vi (skriftlig) enige om hvordan vi gjør. 

Når det gjelder tisper, er det nødvendig å ha noenlunde jevnlig kontakt slik at hunden forholder seg fortrolig og trygg på oss, slik at det ikke blir en for stressende opplevelse for henne å føde sitt kull her. Det er derfor nødvendig at fórvert bor innenfor en radius av ca 6 mil, om vi skal kunne få til dette på en tilfredstillende måte.

Det er videre viktig at samarbeidspartner er nøye på å rapportere når løpetid kommer, og la meg låne hunden til veterinærbesøk og parringer, i henhold til avtalen. 

Samarbeidspartner er naturligvis velkommen til å være her sammen med tispen under fødsel (ikke hele familien, men den nærmest fortrolige personen!), og å komme på besøk når det ønskes under barselstiden, - dog under forutsetning av at det ikke stresser mor og barn negativt.

*Viktig å vite: Hunden skal ikke ha mer enn et kull hos samarbeidspartner etter at avtalen er oppfylt. Jeg ønsker riktignok genetisk variasjon i rasen, men ikke at hundene skal utsettes for unødvendig belastning! 

Hanhundavtale: En avtale er at deleier betaler vanlig pris for hunden, og får 1/5 av valpepris tilbake for hver parring med vellykket kull som resultat. En annen variant er at deleier betaler halv pris for hunden og jeg beholder avlsretten, dvs jeg "eier" sæden gjennom hundens liv.

Parring vil kun skje når hunden er ferdig helsetestet og utstillt (hvilket betales og sørges for av meg). Hunden står da vanligvis registrert på både meg og deleier inntil avtalen er oppfylt, av praktiske årsaker. Det er et krav at hunden forsikres av deleier.

Generelt for samarbeidsavtalen, begge kjønn: Jeg hjelper gjerne til med sportrening, med mål om sporprøvepremiering i henhold til raseklubbens anbefaling. Dessuten er sportrening en utmerket mental aktivitet for alle hunder!

Raseklubben anbefaler også en viss utstillingspremiering på avlshunder. Det betyr at jeg må få låne hunden til (trening før og) utstilling noen ganger. Praktisk gjennomføring og alle utgifter til dette betales av meg. Samarbeidspartner plikter å gi meg tilgang til hunden for nødvendige utstillinger, helsetester og parringer/kull. 

Alle avtaler gjøres naturligvis skriftlig for å unngå misforståelser. Vi har gode erfaringer med samarbeid, og referanser gis om ønskelig. 🙂