Hvordan lærer hunden? Les om klassisk & operant betinging her

Forsterkning & straff - er du god nok trener?

Artikkel om avl og arvbarhet, Gry Løberg, Manimal: http://manimal.no/atferd-avl-og-arvbarhet/

Ti gode råd fra planlegging til valp, Gry Løberg, Manimal: http://manimal.no/10-gode-rad/

Sosialiseringsperioden, Gry Løberg, Manimal:http://manimal.no/sosialiseringsperiode-hos-hund/

Separasjonsangst hos hund, Gry Løberg, Manimal: http://manimal.no/category/atferdsproblemer/separasjonsangst-atferdsproblemer/

Film om hvordan trene bort valpebiting: https://www.youtube.com/watch?v=3dMKR5i9iNQ&fbclid=IwAR0PoCYmI4XijS9ZDdZlbolEx-hnwrB9bafcpwrjEqBU1UBSoFInXsnu_QQ

BPH (Beteende & Personlighetsprov Hund) analyseresultater 2020. 

Hvorfor belønne atferd fremfor å korrigere...? https://hunomhund.no/2017/11/belonningsbaserte-vs-straffbaserte-treningsmetoder-hva-sier-forskning/?fbclid=IwAR0cp55di2t1Itl_UJYLm9SF4fHr4Mhf5MIRScLarhZrITCAu27hpM1g6TI

Om emosjoner hos mennesker og dyr (vi er likere enn du skulle tro!): Dr. Joe Layng: A behaviour of emotions and the stages of grie

Alfa? Stemmer denne myten? Før du tror på det, Hør Dr L. David Mechs uttalelser om dette.

"Gjør som ulven!" ....eller gjør ulven faktisk slik? Hør på Runar Næss, en mangeårig dedikert ulveforsker snakke om hva som virkelig stemmer her i denne podcastepisoden fra 31/7-22 her!