Artikkel om avl og arvbarhet, Gry Løberg, Manimal: http://manimal.no/atferd-avl-og-arvbarhet/

Ti gode råd fra planlegging til valp, Gry Løberg, Manimal: http://manimal.no/10-gode-rad/

Sosialiseringsperioden, Gry Løberg, Manimal:http://manimal.no/sosialiseringsperiode-hos-hund/

Separasjonsangst hos hund, Gry Løberg, Manimal: http://manimal.no/category/atferdsproblemer/separasjonsangst-atferdsproblemer/